Aftenposten

Mange års forskning på riktig kråkebollemat er i ferd med å skape oppdrettsnæringens mest verdifulle delikatesse.

Inne i kråkebollen ligger gonadene, som fem appelsinbåter. Dette er lagringsorgan for næring, og i gytesesongen om våren inneholder de rogn og melke. Gonadene regnes som den ypperste luksus i sushiretter i store deler av Asia – og betales med opptil 12.000 kroner kiloen.

Read the full article here.

Return to Our News.

Jonathan WoodNorway